Sân golf Him Lam, 234 Đường Ngô Tất Tố

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 234 Đường Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3518 0193
Trang web binhgolf.com
Vị trí chính xác 107.873.935, 1.067.161.423


Địa chỉ Sân golf Him Lam ở đâu?

234 Đường Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân golf Him Lam như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Mạng xã hội của Sân golf Him Lam là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/himlamcorp/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sông Bé Golf Resort, Lái Thiêu