Sân Bóng MU Hòa Tiến, Hoà Tiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Yến Nê 1, Hoà Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 505 37 54
Trang web
Vị trí chính xác 159.773.725, 1.081.829.265


Địa chỉ Sân Bóng MU Hòa Tiến ở đâu?

Yến Nê 1, Hoà Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân Bóng MU Hòa Tiến như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Bóng Đá Đại Học Y, Kim Liên