Salon Tóc Anh Quảng, Phú Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 13 và, 40 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 309 65 34
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.780.394.699.999.900, 1.066.423.623


Địa chỉ Salon Tóc Anh Quảng ở đâu?

Số 13 và, 40 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Salon Tóc Anh Quảng như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Salon Tóc Anh Quảng là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Barber-Shop/Salon-Anh-Qu%E1%BA%A3ng-512667825537549/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hair Salon Thủy, Lương Khá Thien