Salon Linh Đỗ – Salon tóc đẹp Thủ Dầu Một – Bình Dương, Phú Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 159 đường 30/4, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 863 97 98
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.9736, 1.066.717.717


Địa chỉ Salon Linh Đỗ - Salon tóc đẹp Thủ Dầu Một - Bình Dương ở đâu?

159 đường 30/4, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Salon Linh Đỗ - Salon tóc đẹp Thủ Dầu Một - Bình Dương như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  30Shine 29 Hiệp Bình