Sakura Fashion

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36/4 Đường Đô Đốc Chấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 736 78 19
Trang web sakurafashion.vn
Vị trí chính xác 108.040.522, 1.066.284.309


Địa chỉ Sakura Fashion ở đâu?

36/4 Đường Đô Đốc Chấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sakura Fashion như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Thỏ Ngọc Kids