SaiGon Night since 1973, Đằng Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ lô 10b Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3666 638
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.412.646, 10.671.229.849.999.900


Địa chỉ SaiGon Night since 1973 ở đâu?

lô 10b Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của SaiGon Night since 1973 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nắng Ven Hồ, Vĩnh Trung