SAIGON HD

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 915 26 06
Trang web saigonhd.com
Vị trí chính xác 108.025.693, 10.668.360.129.999.900


Địa chỉ SAIGON HD ở đâu?

122B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của SAIGON HD như thế nào?

Thứ Tư:[08:15-18:30], Thứ Năm:[08:15-18:30], Thứ Sáu:[08:15-18:30], Thứ Bảy:[08:15-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:15-18:30], Thứ Ba:[08:15-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  HDRADIO Phố Vọng - Audio & Home Cinema & Karaoke, Phương Liệt