Sài Gòn Ford Quận 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 646 00 22
Trang web saigonford.com.vn
Vị trí chính xác 107.709.555, 1.066.805.758


Địa chỉ Sài Gòn Ford Quận 3 ở đâu?

63 Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sài Gòn Ford Quận 3 như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kia Hải Phòng