Rửa xe ô tô Quận 7 – VinaWash

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2B Đ. Số 10, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 857 90 68
Trang web 091 386 39 99
Vị trí chính xác Phường 9, Đại lý ô tô


Hình ảnh

Xem thêm:  Rửa xe tự động Đức Trọng, Liên Nghĩa