Royal Tea, An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 168 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0868 577 997
Trang web
Vị trí chính xác 160.703.606, 1.082.365.829


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Góc Vườn, Phú Mỹ