Resort Long hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Võ Thị Sáu, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu 78313, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3654 100
Trang web
Vị trí chính xác 10.415.982.099.999.900, 1.072.852.281


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà KENC, Phường 2