RedLine Beer Club

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 175b Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0349 175 175
Trang web
Vị trí chính xác 107.746.868, 10.667.558.269.999.900


Địa chỉ RedLine Beer Club ở đâu?

175b Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của RedLine Beer Club như thế nào?

Thứ Hai:[19:00-21:00], Thứ Ba:[19:00-21:00], Thứ Tư:[19:00-21:00], Thứ Năm:[19:00-21:00], Thứ Sáu:[19:00-21:00], Thứ Bảy:[19:00-21:00], Chủ Nhật:[19:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Clb Cigar Huế