Rau má Vũng Tàu – LẬP THÀNH 1985

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 09 Đồ Chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 882 72 22
Trang web
Vị trí chính xác 10.349.238.999.999.900, 1.070.772.155


Địa chỉ Rau má Vũng Tàu - LẬP THÀNH 1985 ở đâu?

09 Đồ Chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rau má Vũng Tàu - LẬP THÀNH 1985 như thế nào?

Thứ Năm:[08:30-02:30], Thứ Sáu:[08:30-02:30], Thứ Bảy:[08:30-02:30], Chủ Nhật:[08:30-02:30], Thứ Hai:[08:30-02:30], Thứ Ba:[08:30-02:30], Thứ Tư:[08:30-02:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dừa dầm Cô Thủy, Lạ Viên