Rau Má Mix, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15D Nguyễn Thị Minh Khai, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 633934
Trang web raumamix.com.vn
Vị trí chính xác 107.858.243, 1.067.010.437


Địa chỉ Rau Má Mix ở đâu?

15D Nguyễn Thị Minh Khai, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Rau Má Mix như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30], Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn Yêu cà phê, Bình Thọ