Rạp Chiếu Phim BHD Star Long Khánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 430 Hồ Thị Hương, Bàu Trâm, Thành Phố, Đồng Nai 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0251 2860 696
Trang web bhdstar.vn
Vị trí chính xác 10.923.181.099.999.900, 1.072.591.935


Xem thêm:  CGV Crescent Mall