Quầy Thuốc Thanh Hương, Phước Thiền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Hùng Vương, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 485 35 55
Trang web
Vị trí chính xác 10.758.869.899.999.900, 10.694.266.239.999.900


Địa chỉ Quầy Thuốc Thanh Hương ở đâu?

8 Hùng Vương, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy Thuốc Thanh Hương như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hiệu Thuốc Số 18, Cầu Đất