Quầy Thuốc Số 15, Má Chai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 101 Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3767 004
Trang web
Vị trí chính xác 208.706.688, 1.067.105.047


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Hoàng Gia, 186 Trịnh Phong Đáng