Quầy Thuốc Hoàng Thanh, Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 8, Ấp Xóm Mới 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0365 707 079
Trang web
Vị trí chính xác 11.311.102.199.999.900, 10.601.841.759.999.900


Địa chỉ Quầy Thuốc Hoàng Thanh ở đâu?

Tổ 8, Ấp Xóm Mới 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy Thuốc Hoàng Thanh như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 7, Tân Phong