Quán Trà Sữa The O2 Tea

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7QW3+78X, Đ. Tôn Đức Thắng, Phường An Hoà, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0383 535 353
Trang web
Vị trí chính xác 10.295.746.099.999.900, 1.057.533.579


Địa chỉ Quán Trà Sữa The O2 Tea ở đâu?

7QW3+78X, Đ. Tôn Đức Thắng, Phường An Hoà, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Trà Sữa The O2 Tea như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  FC Good Coffee