Quán Tình Huế bánh canh bún hến, Hoà Khánh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 Phan Văn Định, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0352 649 943
Trang web
Vị trí chính xác 160.880.626, 1.081.457.282


Địa chỉ Quán Tình Huế bánh canh bún hến ở đâu?

28 Phan Văn Định, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Tình Huế bánh canh bún hến như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phong Cua Bình Dương, 1238 Đường Lê Hồng Phong