Quán Thịt Chó Phương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26/270, Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 416 88 74
Trang web
Vị trí chính xác 20.859.691.899.999.900, 1.067.072.503


Địa chỉ Quán Thịt Chó Phương ở đâu?

26/270, Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Thịt Chó Phương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Quảng Ếch Bếp Trang, Phước Ninh