Quán S Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 117 Hoàng Minh Thảo, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 158 71 69
Trang web
Vị trí chính xác 20.844.089.999.999.900, 10.667.389.999.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Trần Nguyễn Như Ý, Mỹ Phước