Quán Phượng Nhi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21/1-22/1-23/1, Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3911 035
Trang web
Vị trí chính xác 10.939.780.299.999.900, 1.068.675.756


Địa chỉ Quán Phượng Nhi ở đâu?

21/1-22/1-23/1, Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phượng Nhi như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng PHƯƠNG ĐÔNG BẾN GỖ, Long Bình Tân