Quán Phở Kỳ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 62 Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 737 75 59
Trang web
Vị trí chính xác 103.438.793, 1.070.821.156


Địa chỉ Quán Phở Kỳ ở đâu?

62 Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phở Kỳ như thế nào?

Thứ Năm:[17:00-02:00], Thứ Sáu:[17:00-02:00], Thứ Bảy:[17:00-02:00], Chủ Nhật:[17:00-02:00], Thứ Hai:[17:00-02:00], Thứ Ba:[17:00-02:00], Thứ Tư:[17:00-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Dining - Hai phong - Japanese Restaurant, khu đô thị ven sông