Quán Phở Bắc Hải, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 658 Đ. Lê Văn Hiến, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 367 88 84
Trang web
Vị trí chính xác 160.055.487, 10.825.914.159.999.900


Địa chỉ Quán Phở Bắc Hải ở đâu?

658 Đ. Lê Văn Hiến, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phở Bắc Hải như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Thìn 13 Lò Đúc tại Đà Nẵng, Hải Châu 1