Quán Ốc Nhân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7V8J+RX5, Bach Mã, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 092 380 07 44
Trang web
Vị trí chính xác 162.670.059, 1.078.824.691


Địa chỉ Quán Ốc Nhân ở đâu?

7V8J+RX5, Bach Mã, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ốc Nhân như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Gà Hàn Quốc, Đằng Giang