Quán Ốc Bờ Kè

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F5W8+HCG, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 982 37 77
Trang web
Vị trí chính xác 10.496.440.699.999.900, 10.716.606.469.999.900


Địa chỉ Quán Ốc Bờ Kè ở đâu?

F5W8+HCG, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ốc Bờ Kè như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng CHOÉN - NƯỚNG & LẨU, Lưu Kiếm