Quán Nhậu Bình, Phú Cát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 176 Trịnh Công Sơn, Phú Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3658 487
Trang web
Vị trí chính xác 164.771.233, 1.075.907.352


Địa chỉ Quán Nhậu Bình ở đâu?

176 Trịnh Công Sơn, Phú Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nhậu Bình như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Tiệc Cưới Hoài Lan