Quán mì xào Hải Vân, TT. Lăng Cô

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63VG+MPC, TT. Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 350 42 75
Trang web
Vị trí chính xác 162.441.958, 1.080.767.741


Địa chỉ Quán mì xào Hải Vân ở đâu?

63VG+MPC, TT. Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán mì xào Hải Vân như thế nào?

Thứ Ba:[20:00-05:00], Thứ Tư:[20:00-05:00], Thứ Năm:[20:00-05:00], Thứ Sáu:[20:00-05:00], Thứ Bảy:[20:00-05:00], Chủ Nhật:[20:00-05:00], Thứ Hai:[20:00-05:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bánh Bèo - Bánh Đập, Việt Nam