Quán MÌ HAN QUOC

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 145 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 976 95 77
Trang web mihanquoc.vn
Vị trí chính xác 10.772.654, 1.066.763.077


Địa chỉ Quán MÌ HAN QUOC ở đâu?

145 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán MÌ HAN QUOC như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Maximilan Danang Beach Hotel, Phước Mỹ