Quán Kem Xôi Dừa Bubu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Đ. Số 10, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 935 43 05
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.426.336, 1.067.101.883


Địa chỉ Quán Kem Xôi Dừa Bubu ở đâu?

14 Đ. Số 10, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Kem Xôi Dừa Bubu như thế nào?

Thứ Hai:[15:00-21:00], Thứ Ba:[15:00-21:00], Thứ Tư:[15:00-21:00], Thứ Năm:[15:00-21:00], Thứ Sáu:[15:00-21:00], Thứ Bảy:[15:00-21:00], Chủ Nhật:[15:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kem cuộn Sawadee