Quán Hột Vịt Lộn Thu Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 175 Đ. Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 76000, Việt Nam
Số điện thoại 093 808 01 23
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 109.502.946, 1.068.179.708


Địa chỉ Quán Hột Vịt Lộn Thu Hà ở đâu?

175 Đ. Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 76000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hột Vịt Lộn Thu Hà như thế nào?

Thứ Tư:[14:00-22:00], Thứ Năm:[14:00-22:00], Thứ Sáu:[14:00-22:00], Thứ Bảy:[14:00-22:00], Chủ Nhật:[14:00-22:00], Thứ Hai:[14:00-22:30], Thứ Ba:[14:00-22:00]

Địa chỉ email của Quán Hột Vịt Lộn Thu Hà là gì?

janedoe@foody.vn, info@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Nhà Lá