Quán Hải Sản

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34 Lê Minh, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 091 441 23 99
Trang web
Vị trí chính xác 1.645.934, 10.760.463.519.999.900


Địa chỉ Quán Hải Sản ở đâu?

34 Lê Minh, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hải Sản như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm gà Quỳnh Khoa, Khuê Trung