Quán Cơm Từ Quyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 61 1 Tháng 5, TT. Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 239 75 73
Trang web
Vị trí chính xác 20.687.736.899.999.900, 10.648.120.879.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Nem Nướng Loan Anh Phát, Di Linh