Quán cơm Ngày 3 Bữa Atiso Bistro, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32A Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Số điện thoại 0794 222 389
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.506.158, 10.845.883.219.999.900


Địa chỉ Quán cơm Ngày 3 Bữa Atiso Bistro ở đâu?

32A Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cơm Ngày 3 Bữa Atiso Bistro như thế nào?

Chủ Nhật:[10:30-21:00], Thứ Hai:[10:30-21:00], Thứ Ba:[10:30-21:00], Thứ Tư:[10:30-21:00], Thứ Năm:[10:30-21:00], Thứ Sáu:[10:30-21:00], Thứ Bảy:[10:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Làng Ốc, Thuỷ Đường