Quán Chè Ngọc Thanh, Chánh Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cách Mạng Tháng 8, Phường Chánh Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 092 840 59 91
Trang web
Vị trí chính xác 10.992.004, 1.066.507.336


Địa chỉ Quán Chè Ngọc Thanh ở đâu?

Cách Mạng Tháng 8, Phường Chánh Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Chè Ngọc Thanh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn, Đạ KNăng