Quán Chè Hương Đào, Lái Thiêu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 141/5 Phan Đình Phùng, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3754 589
Trang web
Vị trí chính xác 10.901.160.299.999.900, 1.066.981.294


Địa chỉ Quán Chè Hương Đào ở đâu?

141/5 Phan Đình Phùng, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Chè Hương Đào như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Morico - Contemporary Japanese Lifestyle Restaurant Cafe - Diamond Island, Quận 2