Quán Cao Lầu Thanh, Phường Minh An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26 Thái Phiên, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 2211 909
Trang web caolauthanh.business.site
Vị trí chính xác 15.881.685.899.999.900, 1.083.285.087


Địa chỉ Quán Cao Lầu Thanh ở đâu?

26 Thái Phiên, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cao Lầu Thanh như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-19:30], Thứ Tư:[07:00-19:30], Thứ Năm:[07:00-19:30], Thứ Sáu:[07:00-19:30], Thứ Bảy:[07:00-19:30], Chủ Nhật:[07:00-19:30], Thứ Hai:[07:00-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Phúc Đại Hỷ