Quán cafe trúc nghi, Hiệp Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ hẻm 8 Thuyền, Hiệp Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 603 64 52
Trang web
Vị trí chính xác 11.315.488.199.999.900, 1.061.276.822


Địa chỉ Quán cafe trúc nghi ở đâu?

hẻm 8 Thuyền, Hiệp Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cafe trúc nghi như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke & Gym Hùng Thao 5, Biên hòa