Quán Cà Phê Win, Trại Cau

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 35, Đường Hồ Sen, Quận Lê Chân, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 208 65 98
Trang web
Vị trí chính xác 208.486.829, 10.668.228.219.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe HOA NẮNG, Xuân Hưng