QUÁN CÀ PHÊ HUYỀN, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F3X2+G2G, ẤP CẦU, XÃ TÂN PHONG,, HUYỆN TÂN BIÊN,, TÂY NINH, Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 623
Trang web
Vị trí chính xác 11.498.800.099.999.900, 1.060.500.684


Địa chỉ QUÁN CÀ PHÊ HUYỀN ở đâu?

F3X2+G2G, ẤP CẦU, XÃ TÂN PHONG,, HUYỆN TÂN BIÊN,, TÂY NINH, Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của QUÁN CÀ PHÊ HUYỀN như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cộng cafe, Tân Định