Quán Bờ Sông Xanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 383 90 64
Trang web
Vị trí chính xác 10.947.874.899.999.900, 1.068.378.066


Địa chỉ Quán Bờ Sông Xanh ở đâu?

51 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bờ Sông Xanh như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán 3 Cây Bàng