Quán Bò Bít Tết

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 68 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0843 431 999
Trang web
Vị trí chính xác 107.806.667, 10.666.555.439.999.900


Địa chỉ Quán Bò Bít Tết ở đâu?

68 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bò Bít Tết như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  El Gaucho | An Phu