Quán Bé Vân, Khuê Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô B3 – khu B1, Thăng Long, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 508 63 28
Trang web
Vị trí chính xác 160.170.663, 10.821.100.729.999.900


Địa chỉ Quán Bé Vân ở đâu?

Lô B3 – khu B1, Thăng Long, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bé Vân như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Bên Sông