Quán Ăn Trưng Vương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 290 QL1A, Khóm Tân Thuận An – phường, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3815 583
Trang web
Vị trí chính xác 102.671.282, 105.928.629


Địa chỉ Quán Ăn Trưng Vương ở đâu?

290 QL1A, Khóm Tân Thuận An – phường, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Trưng Vương như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Hoàng Gia - Món Ngon Đà Lạt, Phường 3