Quán Ăn Tiên Sương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 155, Lê Hồng Phong, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 094 823 43 06
Trang web
Vị trí chính xác 10.646.121.899.999.900, 10.724.826.019.999.900


Địa chỉ Quán Ăn Tiên Sương ở đâu?

155, Lê Hồng Phong, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Tiên Sương như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh canh cá lóc AN, Phường 3