Quán Ăn Phố Cảng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 94Q2+8MR, Phường Thống Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 633 47 79
Trang web
Vị trí chính xác 103.883.584, 10.710.164.329.999.900


Địa chỉ Quán Ăn Phố Cảng ở đâu?

94Q2+8MR, Phường Thống Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Phố Cảng như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở 2: Cơm Gà Bà Luận 141 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ, Phường An Mỹ