Quán ăn Nhật An, TT. Hoà Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47 Lý Thường Kiệt, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 995 04 62
Trang web
Vị trí chính xác 112.932.638, 1.061.271.822


Địa chỉ Quán ăn Nhật An ở đâu?

47 Lý Thường Kiệt, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Nhật An như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00]

Mạng xã hội của Quán ăn Nhật An là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Qu%25C3%25A1n-%25C4%2582n-Nh%25E1%25BA%25ADt-An-172192026698264/%3Fref%3Dpy_c&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  BÁNH ÉP GIA DI