Quán Ăn Đặc Sản Bê Thui Đông Dương, Trảng Dài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Đ. Đồng Khởi, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 097 228 92 44
Trang web
Vị trí chính xác 109.839.191, 10.684.678.849.999.900


Địa chỉ Quán Ăn Đặc Sản Bê Thui Đông Dương ở đâu?

11 Đ. Đồng Khởi, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Đặc Sản Bê Thui Đông Dương như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm, Quán Nhậu Minh Trí Cây Dừa