Quán Ăn Cây Sung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 96RM+34J, Đường Số 6, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 898 86 40
Trang web
Vị trí chính xác 103.902.217, 10.723.275.559.999.900


Địa chỉ Quán Ăn Cây Sung ở đâu?

96RM+34J, Đường Số 6, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Cây Sung như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  NORI Chí Linh - Hải sản Côn Đảo, Bia Tươi Bỉ